Bejelentkezés

Hírek

ápr. 27
Az egyéves projekt zárókonferenciája

A tudás szárnyakat ad - sikeres együttműködés a Norvég Alappal

Az egyéves projekt zárókonferenciája (2017. 04. 27.)

Zarándy Zoltán

A siker alapja: önismeret és csapatszellem

Kezdjük egy egyszerű összefüggéssel: ahhoz, hogy bármilyen válságból kitörjünk: a gazdaságnak mennie kell. Ahhoz, hogy a gazdaság menjen – a városoknak is menniük kell. Ahhoz, hogy a városoknak jobban mehessen – az önkormányzatok vezetőinek is mennie kell – mégpedig nemcsak a hazai hagyományokat, hanem Európát és az európai értékrendet is tiszteletben tartva, dinamikusan.

A városok európai szintű együttműködésének sikere szintén egyszerű alapokon nyugszik: mindenekelőtt az önismereten és annak belátásán, hogy milyen szövetekből épül fel a város és az azt körülvevő települések gazdasági, társadalmi rendszere. Ahogyan egy család több mint férfiak és nők csoportja, a város is több, mint egy azonos földrajzi szélességi és hosszúsági körön tartózkodó, közös GPS- koordinátákkal rendelkező "lakosok" esetleges formációja.

A város a polgárok közössége, a city "citizenekre" épül. Ezért is valljuk Európa-szerte több, mint fél évezrede azt, hogy "a városi levegő szabaddá tesz". A szabadság élménye olyan, mint a levegő: értéke valójában akkor érezhető, ha érzékelhetően csökken a lég-, vagy a kabinnyomás – kevesen tudják ezt jobban, mint a néhány napja, április 27-én lezárult Norvég Alap finanszírozású, a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér "felhajtóerejére" épített projekt résztvevői.

Mindazok, akik részt vehettek a 2013-ban megtervezett és megpályázott, majd pár éves diplomáciai szünetet követően 2016 őszétől 2017 április végéig sikeresen megvalósított, mintegy 1 millió Euró értékben a Norvég Királyság által finanszírozott projektben, elégedetten vonhattak mérleget az elért eredményeket látva. A projekt záróakkordja számára a partnerség méltó helyszínt választott a belvárosi Zara Hotellel: a hajdani belvárosi közeg megidézte a múlt század elejét – Norvégia Svédországból való kiválásának és gyors modernizációjának korszakát, Ibsen és Björnson, a korabeli dualizmuskori virágzó Budapest hangulatát – a boldog békeidők pezsgő atmoszféráját.

virágzó Budapest hangulatát – a boldog békeidők pezsgő atmoszféráját.

A XVIII. kerület polgármestere (Ughy Attila) és városigazgatója (Hunyadi István) – aki egyben a projekt hazai menedzsere is – beszédükben mindketten fontosnak tartották felhívni a figyelmet a projekt, azaz a helyi foglalkoztatás és gazdaságfejlesztés, egyben a sikeres európai városépítés fő motorjaira: ezek a közösség, az innováció, a partnerség, a közösségi tudás és készségfejlesztés, a felelős vezetés és a versenyképesség. Ezek a zálogai annak, hogy a kerületünk területén fekvő Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér a főváros és Magyarország első számú légiforgalmi kapuja, egyúttal az itt lakók foglalkoztatásának egyik terepe, egyfajta "virtuális foglalkoztatási kifutópálya" lehessen.

Köztudott, hogy a repülőtér a helyi és országos munkaerőpiac egyik legfontosabb szereplője: mintegy 65.000 repülőtéri működéshez kapcsolódó vagy azzal összefüggő munkahely létezik, ezek a hazai nemzeti össztermék (GDP) 1,6%-át adják. Ezek közül több, mint 22.000 munkahely található a repülőtéren és környékén, ezek a GDP 0,5%-át teszik ki, azonban további 43.300 munkahelyet képvisel az ide kapcsolódó turizmus és kereskedelem, így minden 1%-os utasszám-növekedés további 1%-os gazdasági hatás-növekedést generál.

Ennek tükrében nem meglepő, hogy a projekt megszületésekor – a MALÉV csődje idején – a legfontosabb cél a hirtelen munkanélkülivé vált embereket álláshoz juttatni, később pedig az itt élők részére lakóhelyükhöz minél közelebbi munkalehetőségeket kínálni. Egyúttal a projekt keretében kialakított vadonatúj TUD18 Képzéskoordinációs Iroda és az általa kínált ingyenes lakossági képzések nagy segítséget jelenthetnek a polgároknak a képzettségükhöz és képességeikhez illő legjobb munkahely megszerzésében, valamint hozzájárulhatnak az élethosszig tartó tanulás Norvégiában már természetes és bevett gyakorlatának minél hatékonyabb elterjesztéséhez.

A városigazgató – csapatkapitányként – a mindkét országban népszerű kézilabda csapatépítésével vetette össze a projektszervezet bemutatását: a kapuban a vezető partner 18. kerület és "szövetségi kapitánya" a polgármester, a "beállósok" a képzési és tréning programokat adó Zsigmond Király Egyetem és a Felnőttképzők Szövetsége voltak, az "átlövők" a Lillehammeri Egyetem kiváló szakemberei, a Kormányhivatal foglalkoztatási osztálya, és a Budapest Airport HR-vezetői voltak. A csapat nem lett volna teljes a védekezésben és előretörésben egyaránt jeleskedő Vecsés Önkormányzata nélkül. Íme, a csapat, amelynek "ellenfelei" a stagnáló foglalkoztatás és gazdaság, a folyamatos munkaerőhiány, valamint a nemzetközi együttműködésekkel szembeni kételkedés voltak:

Európai mozgástér a helyi foglalkoztatásért

Európai mozgásterünk felmérése és kihasználása, az önkormányzatiság, a partnerségre építő, közösségi városirányítás olyan, élethosszig tartó tanulási folyamat, amelyhez az európai források, a hazai és európai szakemberek, s a helyi lakosok nyitottsága is rendelkezésére áll.

Ez a felismerés adta a kiindulópontot ahhoz, hogy kerületi önkormányzatunk új, innovatív és dinamikus képzési projektet alapozzon meg, amely a kerületben élő munkavállalók repülőtéri foglalkoztatását teszi lehetővé. Tág és sokrétű szakmai háttérrel rendelkező, nemzetközi partneri együttműködés jött létre, amelynek nemzetközi projektfinanszírozó, szakmai és kompetenciafejlesztő, valamint munkaerő-piaci és önkormányzati szereplői garantálhatják a kezdeményezés újszerűségét és sikerességét. A képzési program megalapozottságát részletes repülőtéri és kerületi munkaerő-piaci elemzés teremtette meg, amelyet az élethosszig tartó tanulás és a felnőttképzés terén gazdag tapasztalatokkal rendelkező Lillehammeri Egyetemen tett szakmai látogatás, valamint norvég és hazai trénerekkel folytatott konzultációk követtek.

TUD18: Inspiráló tér és innovatív tartalom

Az innovatív képzési program végrehajtásához egy impozáns, a 21. századi felnőttképzési feltételeknek megfelelő interaktív képzési teret is megépített az önkormányzat. 2016. novemberében ünnepélyes keretek között adták át a Hengersor utca – Üllői út sarkán (Üllői út 317.) található TUD18 Képzéskoordinációs Irodát, felújított épületben, tágas, több, mint 150 négyzetméteres képzési térrel.

A TUD18-ban megtestesülő projekt lelkét a képzési programok adták és jelentik a jövőben is.

A szakmai képzési programban a reptéri működéshez kapcsolódó építő- és anyagmozgató gépkezelő és speciális áruk szállítmányozási ismeretek (OKJ-szintű) képzése nyílt meg az érdeklődők előtt, míg a kompetenciafejlesztés terén a különféle munkaköröktől független területeken kívánnak segítséget adni az érdeklődő munkavállalóknak. Ezek sorában szerepeltek a sikeres ügyfélkezelési technikák, az irodai informatikai ismeretek, a vezetői készségek, a stressz-kezelés és a projektszemléletű menedzsment-készségek fejlesztése is.

Felszállás a felnőttképzési kifutópályán

November elejétől lehetett folyamatosan jelentkezni a 2016 decembere és 2017 áprilisa közötti ingyenes, munkaerő-piaci felzárkóztatást segítő képzésekre. A jelentkezés során elsőbbséget élveztek a kerületi polgárok, illetve a Pestszentlőrinc-Pestszentimrén jelenleg munkahellyel rendelkezők, továbbá a női munkavállalók, a jelenleg GYES-en, GYED-en lévők vagy abból frissen visszatértek, illetve az 50. életévüket betöltöttek, mely célcsoportok érdeklődésére és bekapcsolódására a projekt során kiemelt figyelmet fordítottak. Tekintettel arra, hogy a partnerek a zárókonferencia alkalmával újabb együttműködési megállapodást írtak alá, mely biztosítja hosszútávú együttműködésüket és a projekt eredményeinek fenntartását, a Norvég Alap pedig hamarosan új programot indít a jelenleg is zajló kormányközi egyeztetések lezárását követően, így jelentkezni a továbbiakban is lehet a www.tud18.hu honlapon a "képzések" menüpontban, ahol az érdeklődők a képzések pontos leírását is megtalálhatják.

A repülőtér munkaerő-igényére épített tudatos helyi foglalkoztatás-fejlesztés és felnőttképzési program sikere minden bizonnyal egy fenntartható, új modellt adhat a kerület és térségünk legnagyobb és legdinamikusabban bővülő gazdasági szereplőjének munkaerő-piaci erősödése, valamint a partnerségre alapított helyi társadalom-fejlesztés számára. Ez adhat új távlatokat a helyi foglalkoztatás és a sikeres gazdasági együttműködés további szabad szárnyalásához.